Featured Slider अर्थ

कालिमाटीमा आज यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको ताजा मूल्य

काठमाडौँ, १५ असार। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज अदुवा प्रतिकेजी औसत मूल्य ७५ रुपैंया, अनार प्रतिकेजी मूल्य २९० रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४६.५० रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. असार १५, २०७८

अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(चोसा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३४रू. ३६३५.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
कागतीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
कुरीलोके.जी.रू. ४००रू. ५००४५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १८०रू. २००१९०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ८०रू. ९०८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ३२रू. ३७३४.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
घिरौलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
झिगूनीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
न्यूरोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पार्सलेके.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
पालूगो सागके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ५०रू. ५२५१.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भिण्डीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
मकै बोडीकेजीरू. ९०रू. १००९५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ६०रू. ८०७०.००
रायो सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २१०रू. २२०२१५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. १८०रू. २००१९०.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लौकाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सलगमके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
सेलरीके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ५०रू. ५५५२.५०

Leave a Reply

Your email address will not be published.