Featured Slider अर्थ

कालिमाटीमा आज कुन तरकारीको मूल्य कति छ ?

काठमाडौँ, २३ असार। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज अदुवा प्रतिकेजी औसत मूल्य ७५ रुपैंया, अनार प्रतिकेजी मूल्य २६५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४९ रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १२५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. असार २३, २०७८

अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २५०रू. २८०२६५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
आँप(चोसा)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३२रू. ३४३३.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ८०७०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३०रू. ४०३५.००
कागतीके.जी.रू. १३०रू. १४०१३५.००
कुरीलोके.जी.रू. ४००रू. ५००४५०.००
केरादर्जनरू. १२०रू. १३०१२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. २५०रू. ३००२७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. १४०रू. १५०१४५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४०रू. ४५४२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
घिरौलाके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. २५०रू. ३००२७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३५०रू. ३८०३६५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
झिगूनीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
न्यूरोके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
परवर(तराई)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पार्सलेके.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पुदीनाके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भिण्डीके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १५०रू. १६०१५५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. १३०रू. १५०१४०.००
मकै बोडीकेजीरू. ९०रू. १००९५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
मेवा(भारतीय)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
रायो सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २२०रू. २३०२२५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २५०रू. ३००२७५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लौकाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सलगमके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. २५रू. ३०२७.५०
सेलरीके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
सौफको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published.