Featured Slider अर्थ

यस्तो छ आजको तरकारीको बजारमूल्य

काठमाडौँ, २५ असार । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ८५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४९ रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १२५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. असार २५, २०७८

अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अनारके.जी.रू. २५०रू. २८०२६५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(चोसा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४५रू. ४८४६.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३४रू. ३६३५.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
कागतीके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
कुरीलोके.जी.रू. ४००रू. ५००४५०.००
केरादर्जनरू. १२०रू. १३०१२५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. १५०रू. १६०१५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ८०रू. ९०८५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. १२०रू. १३०१२५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गुन्दुकके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४२रू. ५०४६.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. १२०रू. १४०१३०.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
घिरौलाके.जी.रू. ७०रू. ९०८०.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. २५०रू. ३००२७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३५०रू. ३८०३६५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
जिरीको सागके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
झिगूनीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
न्यूरोके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
परवर(तराई)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
पार्सलेके.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पुदीनाके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भिण्डीके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १५०रू. १६०१५५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
मकै बोडीकेजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. ११०१०५.००
मौसमके.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
रायो सागके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २२०रू. २३०२२५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २५०रू. ३००२७५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लौकाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सलगमके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. ३०रू. ३५३२.५०
सेलरीके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ३००रू. ३५०३२५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ८०रू. १००९०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published.