Featured Slider शिक्षा

गयो ! गयो ! (कविता)

गयो ! गयो !
सब चिज गयो !
गुडेर गयो !
उडेर गयो !
सुकेर गयो !
गयो ! गयो !
कता कता गयो !

केके पो गयो !
देखिने गयो !
नदेखिने गयो !
चिनेको गयो !
नचिनेको गयो !
गयो गयो !
यो गयो !
त्यो गयो !

अस्तिको गयो !
मस्तिको गयो !
हिजोको गयो !
भिझेको गयो !
आजको गयो !
माझको गयो !
गयो ! गयो !
केके पो गयो !

देखेको गयो !
लेखेको गयो !
किन१किन !
सबै पो गयो !
प्रकाश गयो !
ज्ञान गयो !
गयो गयो !

सम्झना गयो !
मनमुटुको माया गयो !
मझेरिको छाया गयो !
कताकता गयो !
ममता गयो !
उज्यालो गयो !
गयो गयो !
अब त यहाँ !
अन्धकार मात्र बाँकी रयो !

गणेश राज वस्ती
देवचुली-१४, छत्तीसघरे, नवलपरासी (ब.सु.पू.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *