अन्य

कालिमाटीमा आज तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस कुन तरकारीको कति कति छ, मूल्यसूची

काठमाडौँ, २२ जेठ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शनिबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज हरियो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २१० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४२.५० रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ २२,२०७८

अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
आँप(चोसा)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ११०रू. १३०१२०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
कुरीलोके.जी.रू. ७००रू. ८००७५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १५०रू. १६०१५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ६०रू. ७०६५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३३०३२५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ३५रू. ५०४२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
घिरौलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १५०रू. २००१७५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. ३००रू. ३५०३२५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(तराई)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भिण्डीके.जी.रू. ५५रू. ६५६०.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मकै बोडीकेजीरू. ७०रू. ८०७५.००
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ८०रू. १००९०.००
रायो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. ३००रू. ३२०३१०.००
लौकाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सौफको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published.