Featured Slider अर्थ

आज तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची

काठमाडौँ, २७ जेठ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज हरियो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २४० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४२.५० रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ २७, २०७८

अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २३०रू. २५०२४०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ११०रू. १३०१२०.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३२३१.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
कुरीलोके.जी.रू. ५००रू. ६००५५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. १२०११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३५०३३५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ७५रू. ८०७७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २५रू. ३३२९.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. २०१५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २१०रू. २२०२१५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(तराई)केजीरू. ८०रू. ९०८५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
मकै बोडीकेजीरू. ८०रू. ९०८५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रायो सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २५०रू. ३००२७५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
लौकाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सौफको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०

Leave a Reply

Your email address will not be published.