Featured Slider अर्थ

आजकाे तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची

काठमाडौँ, २८ जेठ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज हरियो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य २४० रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४३.५० रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ २८, २०७८

अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २३०रू. २५०२४०.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १००रू. ११०१०५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४२रू. ४५४३.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३२३१.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु सेतोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
कुरीलोके.जी.रू. ५००रू. ६००५५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. १२०११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ३५रू. ४०३७.५०
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३३०रू. ३४०३३५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ७५रू. ८०७७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २५रू. ३५३०.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिरौलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २१०रू. २२०२१५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(तराई)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पुदीनाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
बरेलाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३५रू. ४५४०.००
भिण्डीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मटरकोशाके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
रायो सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १८०रू. १९०१८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २३०रू. २५०२४०.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १३०रू. १५०१४०.००
लौकाके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सौफको सागके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३५रू. ४५४०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published.