Featured Slider अर्थ

कालिमाटीमा तरकारीको मूल्य कति छ ? हेर्नुहोस मूल्यसूची

काठमाडौँ, ३१ जेठ। लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य क्षेत्रको तरकारी तथा फलफूलहरुको वेचविखन गर्ने थलोको रुपमा रहदै आएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार आज हरियो अंगुरको प्रतिकेजी औसत मूल्य १३५ रुपैंया, अदुवा प्रतिकेजी मूल्य ७५ रुपैंया, त्यस्तै आलु रातो प्रतिकेजी मूल्य ४३ रुपैंया, केरा प्रतिदर्जन १०५ रुपैंया रहेको छ।

अन्य फलफुल तथा तरकारीको मूल्यसूची तलको तालिकामा हेर्नुहोस :

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ ३१ , २०७८

अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २२०रू. २५०२३५.००
अदुवाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
आँप(चोसा)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
आँप(मालदह)के.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
आलु रातोके.जी.रू. ४२रू. ४४४३.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(मुडे)केजीरू. ४२रू. ४४४३.००
आलु सेतोके.जी.रू. २८रू. ३०२९.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
कुरीलोके.जी.रू. ५००रू. ६००५५०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. ११०१०५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३००रू. ३२०३१०.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. २०रू. ३०२५.००
घिरौलाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
चमसूरको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २५०रू. ३००२७५.००
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २६०रू. २७०२६५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तोरीको सागके.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
न्यूरोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ४०रू. ४५४२.५०
परवर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४६रू. ४८४७.००
प्याज हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
बन्दा(तराई)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
बोडी(तने)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
भिण्डीके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मेथीको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ११०रू. १२०११५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
रायो सागके.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
रुख कटहरके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १८०रू. १९०१८५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २००रू. २५०२२५.००
लीच्ची(लोकल)के.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लौकाके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सौफको सागके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. ७०रू. ८०७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. २५रू. ३०२७.५०

Leave a Reply

Your email address will not be published.