सामाजिक अभियन्ता पूर्णशोभा चित्रकारको जीवन यात्रा ।